Naše motto:

 

„Úprimná a otvorená  komunikácia je základom  pre našu spoluprácu."

 

NÁS

 

Personálna agentúra BEPAJOB sa zaoberá sprostredkovaním práce pre opatrovateľov/ky a zdravotné sestry/asistentov do Nemecka.

Opatrovatelia/ky  vykonávajú prácu formou 24-hodinovej starostlivosti o starších alebo imobilných klientov  v Nemecku na slovenskú živnosť.

 

Základné požiadavky pre prácu opatrovateľa/ky

 

  • Zdravotnícke /opatrovateľské vzdelanie  alebo opatrovateľská prax
  • Znalosť nemeckého jazyka na komunikatívnej úrovni
  • Fyzická a psychická spôsobilosť pre prácu opatrovateľa/ky
  • Zodpovedný prístup k práci so seniormi
  • Schopnosť samostatne viesť domácnosť a variť
  • Bezúhonnosť
  • Vek od 25-60 rokov

 

Na výber sú rôzne stupne náročnosti pri opatrovateľskej činnosti, čím sa líši aj  finančné ohodnotenie

 

Výpomoc v domácnosti – ide o klientov, ktorí sú mobilní, ale potrebujú spoločnosť a pomoc pri varení, upratovaní, nakupovaní a iných domácich prácach.

 

Základná starostlivosť a výpomoc v domácnosti – jedná sa o klientov, ktorí majú zníženú pohyblivosť a potrebujú pomoc pri každodenných činnostiach, ako je osobná hygiena, stravovanie, obliekanie, dodržiavanie pitného režimu a  dohľad nad nimi.

 

Odborná zdravotná starostlivosť – ide väčšinou o  ležiacich klientov, kde sú potrebné odborné zdravotné úkony, ako polohovanie pacienta, podávanie liekov a všetky úkony ktoré vyžadujú odbornú opateru.